Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Fatra » Turčianska kotlina » turistika » miesto

Miesto, Turčianska kotlina

Miesto v Turčianska kotlina

V Turčianska kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Turčianska kotlina:, 1 z 17

Rovne, Dvorec, Sviňacia, Sekcia B, Pažitie, Za Spratekom, Sekcia E, Sekcia F, Sekcia A, Foringovo, Sekcia C, Vŕšky, Na Hrby, Hrby, Zálochy, Za Dúbravou, Za Hájom, Záhumnie, Štepnica, Zavaskovce, Paraštiná, Pri kostole, Trávniky, Za krovím, Laclavá, Vyše mlyna, Šuhová nad Hlbokou cestou, Pred Pálečnou, Pri Anglickej záhrade, Za Rebrovci, Za Horvátkovci, Záhrady na pažití, Niže dediny, Požehy, Rovná dolina, Dolný Lipovec, Laštek, Lány ku kostolu, Noviny, Na Hájikoch, Horné Trávniky, Mažiarná, Vápenná, Pod rybníky, Vráče, Rakytné, Za Korbelovým vŕškom, Lipovec, Oplety, Niže dediny, Jakušovo, Konský dol, Zrasce, Podhradište, Milcová, Hrby, Za Hrabovým, Juh, Hrabiny, Niže dediny

Miesto, Turčianska kotlina:, 2 z 17

Hradiská, Sučany, Kopanice, Čepčínec, Biely Vŕštek, Prašivá, Fukovské a Šibeničný vrch, Za Vricou, Dolu hradskou od Slovianského chotára, Do Tisovca, Lazy, Jarky, Tackanová, Fľaky, Šmýkanica, Ostredok, Na Prievaly, Nad Baštou, Kamene, Pod Osičím, Dubie, Pod Lazmi, Breziny, Návozia, Lieskovo, Háje, Štvrtky, Do Vadžera, Pod Bôrovou, Suchá Vrica, Nad Kňazovou Nivou, Matejčovo, Majelnik, Dielec, Dielnice, Dlhé Záhumnia, Dlhé, Zákľačie, Hlboké, Niže svätej Anny, Švanterová a Bombový močiar, Malé Blatno, Kapustnice v Tehelni, Lučina, Slatina, Rybníky, Pod Kalváriou, Za železnicou, Za Dlhým dielom, Mikulášova, Čmeľovo, Povojník, Hony do hradskej, Prostredný močiar, Rybníky, Zadky, Dolina, Nad Tokarov, Do poľa, Benkovka

Miesto, Turčianska kotlina:, 3 z 17

Hony do hradzkej, Prídel, Panské hrby, Pánske, Prievala lúka, Krátiny, Hony do hôrky, Hony za železnicou, Hlboké nad Lieštím, Predný močiar, Veľké Blatno, Nad Bielym potokom, Pod Hájom, Hony do železnice, Poznanovo, Zadná Brezina, Dolné Kamence, Závozec, Ukladiská, Kopanice, Kolba, Dolina Tisovo, Kalvária, Medovar, Od maloviesskeho, Čiastok, Za cintorínom, Nad Rybníkmi, Vyše Ďura, Vyše dediny, Hony do lazíšť, Dlhé, Záhumnie niže mesta, Holica, Dúbravy, Farské, Pod starým majerom, Za Hájom, Skalie, Vyše sklenárskej cesty, Rúbaniny, Niže Vendelína Ku starej Papierni, Bystré, Na vrch Dubie, Pod Likotkou, Zadné háje, Doliny, Od pastierskej, Dvorisko, Pod zábelia, Za dielom, Panošin, Pod vrch, Za studňou, Lúky, Horica, Tiešňavy, Hlboká cesta, Vlčia jama, Kohútová

Miesto, Turčianska kotlina:, 4 z 17

Medze, Chmelinec, Studienky, Rúbane, Za štrekou, Sihoť, Kúty, Siaš, Horné pole, Močidlá, Na vrchu, Žiar, Nad Kohútovou, Dielec, Kalenia, Smrekovo, Borisková, Ploština, Hrnčiarová, Pod orešie, Šušňatín, Pod šiarmi, Pod humniskom, Kopanica, Za vrchom, Zábelia, Pred dolinami, Medzi medzami, Závodia, Hliniská, Chotáre, Antoliarka, Rúbaňky, Na Hladíkovo, Doliny a Tisovec, Ravná, Na ohreblo, Brdo, Stráne, Diel a Za Dielom, Úboč, Za Dúbravami, Dubravica, Niže sklenárskej cesty, Majkrabovo, Lazy, Pod Šibenice, Lipová, Prostredná, Kováčovo, Jamy, Za Váhom, Borgy, Brehy, Pod Hájom, Brečkovo, Sokolský jarok, Nad Studňami, Mocidla, Fekečová

Miesto, Turčianska kotlina:, 5 z 17

Dolné Jaseno, Horné Jaseno, Košová, Brložnica, Račková, Jedliny, Hankov grúň, Žiarec, Kohútová, Slatiny, Horné Hladíkovo, Mokraď, Ostrá, Zadná kosa, Za dvorom, Nemecké, Trasidlá, Niva, Šariny, Kopanice, Starý háj, Topole za Dielom, Na Brečkov, Pod Príslopom, Na Kostolišti, Pod Dielom, Pažite, Pazite, Jedľovo, Klúc, Pod pieskom, Stráza, Záblatie, Hlboká, Krizanka, Pri Slatine, Trávniky, Hrabina, Borová, Čiare, Pod Háj, Dúbrava, Hlboká, Hradesnica, Kliny, Madárovo, Pod Bresty, Hruska, Rezníkove, Háj, Šimanová, Na dube, Horné Lúky, Ráztoka, Pod horou, Kopček, Stráne, Za Kostoliskom, Hrb, Bobsoková

Miesto, Turčianska kotlina:, 6 z 17

Zázriva, Na Diele, Pažitie, Certov kút, Záhumnia, Krivé lazy, Oráca, Lazy, Slaninová, Pozastražia, Za Dielom, Lúčky, Lovisko, Za vrchom, Mestská lúka, Trstica, U Jarečka, Kúty, Nivy za hradskou, Kliny na Hájiku, Príboje, Dávide, Dlhé, Bunovica, Na Dieli, Slatina, Ubly, Špicenberg, Smradlavá, Belianská dolina, Štubniansky les, Dlhé diely, U Jablone, Majvinkel, Ivančanské hájei, Bartoš, Kľúč, Farská, Kaluže, Kurialna rata, Poľana, Lúky u cesty, Na hŕbky, Krivé, Blatnatá, Zimovisko, Kalameš, Horné Kováčovské, Za Hájom, Kotlinka, Na hôrky, Okrúhle, Rúbanisko, Hôrka, Nad višničkami, Nad jabloňou, Kameňolom, Borcová, Za mlynom, Dolné lúky niže mostu

Miesto, Turčianska kotlina:, 7 z 17

Most koniec, Doliny, Záhumnie, Strnisko, Ražovisko, Nad Páleným hájom, Vtáčnik, Dielničky, Mutník, Belá pri Necpaloch, Zadné glózy, Bartošrígel, Frčín, Kopanice vyše mostu za Hájom, Diel, Pakandel, Veľké, Na vode, Domkové, Výhon, Malá slama, Medzi jarkami, Bodorovské háje, Monč, Šebeňová, Horné Háje, Prielohy, Hlinisko, Pod vinicou, Veľké v strednom poli, Kopanice Vyše mostu a Hôrka, Medzi vodami, Grešnerovo, Predné glózy, Zimnô, Lopatiny, Mlynica, Pod Hájom, Kútiky pri Sihoti, Hore koncom, Negrašov, Vinice, Záhumnie, Jordán, Zahumnie od Dulíc, Medzi jarky, U Studničky, Pred Mlynom, Medzi vŕšky, Bôrie, Vysoký most, Nohavice, Za Chmelinec, Vôdky, Za rybníkom, Dúbrava, Belianský mlyn, Vyše mošovskej cesty, Veľký prielom, Lúky pri Jordáne

Miesto, Turčianska kotlina:, 8 z 17

Na Prednom kruhu, Farské, Kliny, Pod Šimovcom, Košiare, Pod Páleným hájom, Zibolensko, Šindolová koliba, Od Diviackeho, Franovce, Jamy, U Duba, Matejová, Farské, Hájičky, Dedičné pole, Ľubková, Hájik, Homolka, Úboč, Jamy, Konečná a Horniacka, Za Dielom, Dvoriská, Devätorník, Žiarec, Dolná Sihoť, Zátišie, Na Slávkove, Konopiská, Dlhé Nivy, Do cesty, Niže mošovskej cesty, Nivy vyše dediny, Chreniská, Role od Dubovského, Hájska,Farská a Kapitulská, Pod chotárom, Kútiky pri Sihoťi, U drobného hája, Pole od Budiša, Bandovské, Široké Prielohy, Doliny, Palčekove lazy, Zubrie Vozce, Lúčky, Klin, Soliská, Na Sadoch-Trhoviská, Úplety, Na horne luky, Pňovie, Konca Zahumnia, Pavlova, Záhumnia, Pisárovská, Pod Brehmi, Pod Rúbaninami, Turiec

Miesto, Turčianska kotlina:, 9 z 17

Záhumnia, Do Laclavského chodníka, Podhlavacom, Sihoť, Ostrý Vrch, Dlhe, Na Stráži, Pod horou, Záhradčia, Horný a Dolný rybník, Utrničie, Pod majerskou medzou, Zahumnie, Nové Bôrie, Jelšia, Urebrie, Seče, Pod Hôrkou, Kotiasov, Za Kráľovcom, Podlužie, Záhumnie, Hrbanina, Niva, Tŕstie, Zákutia, Rakytia, Pod hájom, Kapusté záhrady, Kapustné záhrady, Čertová, Čerenec, Kútiky, Vidosovce, Chotár, Studienky, Dvoriská, Do Šiarov koncom, Medziháje, Poľana, Horne Brody, Mraviská, Bok Šín, Do Ústia, Do hlbovej vody, Doliny, Rajské, Veľké lúky, Bôrie, Pod diel, Horná Dúbrava, Ostre, Dolu vodou, Horné lúky a Vajaniská, Pašienka, Na horné lúky, Šimonové, Krivé, Chmelínec, Od Dubovského chotára

Miesto, Turčianska kotlina:, 10 z 17

Horky a Mikelovce, Chrastky, Horná Sihoť, Za mlynom, Do Žliabkov, Norková, Kostolec, Pod cintorínom, Dielec, Za Sokolovom, Za vodou, Kliny, Kobylie diely, Za Suchou pílou, Na Ilách, Proti Jarku, Hájiky, Vrtielka, Mošovská, Medzi cestami, Višňová, Kratiny, Za vrbicou, Žingor, Balážové a Kopanice, Medziház, Pod baňou, Do Ivančanského chotára, Jablonky, Na záhumnia, Sádové, Potôčik, Dĺžavy, Konco na chodník, Za sypárňou, Za mostíkom, Farská, Ďuriašová, Rovná, Dolné pole, Nad Lúčkou, Potočiny, Primýlina, Domoslava, Kostolná, Pod dvorom, Malá Stráň, Dvorisk, Za Kevickou vodou, Dolné pasienky, Sekanina, Hliny a hrtany, Ploskô Jedlia, Proti hrádzi, Žabinec, Malý diel, Pastviská, Šiare, Kratiny do Dúbrav, Medzi cestami

Miesto, Turčianska kotlina:, 11 z 17

Hofierske, Medze, Vedžer, Žľaby, Niže dediny, Tisová, Krátke, Zámlynie, Besná, Koňuše, Kudelovské, U hájika, Záhrady, Breziny, Košúty, Krajiny, Hliny, Pri trati, Pod Brezinou, Poddubie, Kotre dvormi, Brezový háj, Bodorové, U kríža, Nad strelkovými záhradami, Železná, Zlatá hôrka, Mokrý Jasienok, Do hradskej, Tále, Dlhé, Kratiny, Šariny, Široké, Vantové, Žírová, Pavlov, Za kostolom, Buková, Hora, Kúpelice, Ruskové, Boriny, Jedľovina do Dúbrav, Niže priehonu, Pod Kostolcom, Za Jarkom, Kratiny, Hrby koncom na lúkach, Pod hrbmi, Za jarkom, Smrekove, Veľká Káčerová, Prostredné pašienky, Kopanice, Pod Nivou, Kruhy, Norková, Mokré sídla, Horné Nivy

Miesto, Turčianska kotlina:, 12 z 17

Nad Brezinami, Hliny, Predné Role, Za konopiskami, Mohylky, Za hrbom, Zeme od Rakytín, U tierca, Jarky, Na závoze, Na veľkej, Krátiny koncom cez vodu, Sončovské, Rybníčky a Hate, Žigova, Pažite, Dubiny, Trávniky, Kúty, Sadové, Krpelné, Diel, Široká, Sadiská, Dolné Nivy, Kamenný úplaz, Za Vedžeerom, Sokolovo, Kučerové, Brezina, Záblatia, Pod krizom, Organy, Medzi háje, Závrat, Malá Ľubená, Hriská, Baglové kopce, Bohušová, Za dedinou, Klinec, Vachotovice a zeme, Dlhé do prostrednej cesty, Dolina, Čierne zeme, Prostredné, Kutiny, Slichová, Sihote, Farské, Dolné Piesky, Hrabie, Zadná Norková, Kopanice, Hárková, Vrbina, Vlčia jama, Pri Rakovci, Kamenný kopec, Pod Kňazovým vŕškom

Miesto, Turčianska kotlina:, 13 z 17

Niva, Kopanice, Krivý Závoz, Klinčeky, Pod Okruhlou, Od mestského chotára, Pod Šuhovou, Niže Patočiny, Záhumnia a záhrady, Trsné, Sádok, Pred Vlčanovou, Za Blatá, Ihráč, Zadný Tisovec, Padalová, Bačiny, Paulušová, Krátiny, Pod Hôrkami, Hore hradskou, Bogdan, Na horu koncom, Dlhé hony, Staré háje, Podchmeľ, Stredná hrada, Predné jamy, Na diele, Prostredný Rakytov, Bačiná, Jasenová, Nosáková, Záhumnia, Zástupy, Krátke, Hôrky, Pod Krieslom, Rybníky, Krížková, Žľabiny, Tisovec, Pod Červené, Laz, Priehony, Necpálka, Vrch, Plešovica, Brezová, Do Hája, Pri kaplnke, Za pravý kruh a Sokol, Fliačky, Sihoť a pasienky, Krúžiky, Stránička, Stránice, Čertov Žingor, Pred kvartielom, Koniec blata

Miesto, Turčianska kotlina:, 14 z 17

Vlčie bralo, Hore chotárom, Dráporitá, Venclava, Veľká Fatra, Chmelinec, Medziriečia, Lopatiny, Do Doliny, Siňava, Nad žliabkom, Laz, Za Turcom, Nad závoz, Za Javorie, Držadlá, Rybník, Blata, Víle, Niže poľa, Dlhé za železnicou až k Turcu, Dolu vodou, Úhrabie, Umrčia cesta, Pred mlyn, Kapustné záhrady, Predné lúky, Roveň, Kontur, Chmelinec, Háje, Pod Dubím, Pod kopcom, Hradište, Niva, Tmavá, Zábelie, Záhumnia, Kopanice, Andášov kruh, Sitian, Podražie, Trstené a Krpelie, Na Brody, Za Morávkovou, Za kostolom, Veľká Ľubená, Pod hrtanom, Zahajačia, Trlište, Ravenec, Pri hornej rampe, Pri Horárovi, Pod Brotnicou, Hlboké, Dlhé, Olichové jamky, Záhumnie, Pri priehone, Krivé hony

Miesto, Turčianska kotlina:, 15 z 17

Niže hradskej, Borovice, Na kline, Príboj, Hrbiská, Kováčov vŕšok, Šiare, Nad hradskou, Dieliky, Horné lúky, Barborina jama, Pod Dub, Záhumnia - Rybníky, Jelšovec, Holé Žiare, Závratia, Malý Žiar, Východné, Medzi vodami, Patočina, Drahé, Koncom hory, Za cintorínom, Od Laskára, Nad studničkami, Za Krajnou, Dlhé Nivy, Pod Chlmom, Nad tehelňou, Hore plotia, Pod Pálečnou, Zákutia, Záhrady, Pod hrb, Pod Záhorím, Dedinská, Hore Vrbinami, Práčova, Zadná niva, Niva, Predné a Zadné Vlčie, Hagarová, Na Bukovinách, Marková, Pod hájom, Pálečná, Mohylka, Žihľavná, Dlhá dolina, Žatkové, Noviny, Zrazky, Brištia, Mazan, Šiare od hradskej, Jabloňska, Kavčie skaly, Sedliská, Zemské, Medzi kruhy

Miesto, Turčianska kotlina:, 16 z 17

Baba, Pod hájom, Bukovina, Dvorište, Javorie, Pandravice, Predná niva, Kriváne, Ilé, Pastierske pri Černákove, Dolu Černákovom, Záblatia, Na šliame, Pod dolom, Lopatiny, Chlapová, Jakubková, Šiare a Lázky od Turca, Okruhlá, Teplice, Hradiská, Niže nivy, Špania, Bočina, Predné krivé, Medzi kruhy a stredné hony, Kurací vŕšok, Pod Strážou, Holúbacia, Raty, Kminová, Na Rudinách, Na Černákovom, Hustvica, Žarnovická dolina, Večeradná, Štvrte, Hore Hlbokou, Rovienky, Na Kúte, Dlhé, Vyše priehonu, Býkory, Do Kožovho jarku, Turkov sad, Za Gazdíkom, Pod Malinie, Salašisko, Vlčanová od Rybníkov, False, Nadávky, Trstnaté, Olichove jarky, Rybníky, Pod Hruškou, Močariská, Nad Siním, Na Baňu, Koncom na Lúky, Pri Štefanskom kruhu

Miesto, Turčianska kotlina:, 17 z 17

Šuhajová, Buntovské, Sajdákov kopec, Vysoká skala, Nové lúky, Pod Nákel, Brezina, Kratiny, Pred Budišom, Piesky, Petrová, Záturčie, Veľký Žiar, Za hájom od Čepčína, Dedinské, Rovná hora, Pred majerom, Záhumienky, Na Priehončia, Za záhradami, Nad Hlysnou studňou, nad Škvarkovým, Pečizne, Na kaluže, Medzi hriadky, Dolné pivnice, Tlstý Diel, Plešiny, Pri krmelci, Túf, Na návrší, Besná voda, Hrubá noha, Žlebiny, Pozdĺž Hája, Veľká lúka, Rybníčky, Cez chodník, Repisný bok, Rovne

Podobné, Turčianska kotlina:

1815x turistika, 1536x miesto, 92x orientačný bod, 43x strom, 31x turistické informácie, 24x poľovnícky posed, 22x studňa, 17x chranený strom, 14x prístrešok, altánok, 12x ohnisko, 9x orientačná mapa, 6x miesto na piknik, 4x atrakcia, 4x komín, 1x štôlňa
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Turčianska kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://turcianska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.